Αρχική / Οι Λύσεις μας / Ευφυής υγεία
 
Data & SurveysPRMPatient journey
 • Πραγματικά δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο

  Η βαθιά αντίληψη των ασθενών είναι το πρώτο βήμα για τον προσδιορισμό target market και για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών. Οι προσδοκίες των ασθενών γύρω από θεραπεία έχουν αλλάξει: τα ανώτερα επίπεδα εκπαίδευσης, η πρόσβαση σε μεγάλο όγκο πληροφοριών και νέων τεχνολογιών, η σύγχρονη αντίληψη για την υγεία, είναι μόνο μερικοί από τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές ενός ατόμου.

  Έτσι, το segmentation ενός πληθυσμού δεν πρέπει μόνο να είναι δημογραφικό και ψυχογραφικό, αλλά πρέπει επίσης να είναι και συμπεριφοριστικό. Στην PCC HELLAS προσφέρουμε έρευνες που έχουν σχεδιαστεί για να καλύψουν τις ανάγκες του κάθε έργου και να λαμβάνουν υπόψη πιθανή μελλοντική χρήση των αποτελεσμάτων.

 • Business is built on relationships

  Τα συστήματα διαχείρισης με επίκεντρο τον ασθενή βοηθούν στη διασύνδεση ανθρώπων και διαδικασιών και τη βελτίωση των μεθόδων για πιο αποτελεσματική προβολή.

  Το Patient Relationship Management (PRM) είναι μια προσέγγιση στην κατανόηση των ασθενών και στη συνέχεια στην προσαρμογή των μεθόδων επικοινωνίας και την παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους.

  Είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την ενίσχυση της ευημερίας των ασθενών, ενώ τη βοηθούν και στη διαχείριση του κόστους των υπηρεσιών.

  Ένα ολοκληρωμένο σύστημα Patient Relationship Management:

  • Συμβάλει στην ικανοποίηση των ασθενών
  • Συντονίζει την παροχή των υπηρεσιών υγείας
  • Ενδυναμώνει τις σχέσεις με τους ασθενείς
  • Διασφαλίζει προστιθέμενη αξία σε ένα προϊόν ή υπηρεσία
  • Αυξάνει την αναγνωρισιμότητα
 • Κατανοώντας το πώς, το πότε και το γιατί

  Το Patient Journey διαμορφώνεται καθώς ένας ασθενής μεταβαίνει από στάδιο σε στάδιο και λαμβάνει αποφάσεις καθώς εξελίσσεται η νόσος και η θεραπεία.

  Κάθε σημείο του «ταξιδιού» αυτού μπορεί να οδηγήσει τον ασθενή να αντιδράσει και να ταυτιστεί με διαφορετικά μηνύματα και είδη πληροφορίας, καθώς αντιμετωπίζει ιατρικά, συναισθηματικά, οικονομικά ζητήματα και αλλαγές στον τρόπο ζωής του. Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει και άλλους ενδιαφερόμενους (επαγγελματίες υγείας, φροντιστές, ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.), οι οποίοι συμβάλουν στη διαμόρφωση του Patient Journey.

  Η σχεδίαση ενός ολοκληρωμένου Patient Journey μπορεί να βοηθήσει στα εξής:

  • στο σχεδιασμό μιας ξεκάθαρης στρατηγικής επιλογών για τον ασθενή
  • να δίνεται το κατάλληλο μήνυμα στην κατάλληλη στιγμή
  • να μειώνονται τα σχετιζόμενα κόστη στο σύστημα υγείας
  • να αυξάνεται η συμμόρφωση του ασθενούς