Αρχική / Ποιότητα Ζωής / Νέος τρόπος ζωής
 
ΚατανόησηΒήματα
 • Κατανοώντας τη συμπεριφορά του ασθενούς

  Μην φοβάσαι αν προχωράς αργά. Να φοβάσαι αν μένεις ακίνητος (Κινέζικη παροιμία)

  Η αλλαγή είναι μια διαδικασία που συμβαίνει σταδιακά στο χρόνο. Το άτομο περνά από διάφορα στάδια και συχνά μεταπηδά από στάδιο σε στάδιο μέχρι να καταφέρει να υιοθετήσει και να εδραιώσει την αλλαγή στη συμπεριφορά του. Ο προσδιορισμός του σταδίου στο οποίο βρίσκεται το άτομο, βοηθά στο σχεδιασμό της κατάλληλης παρέμβασης, προσαρμοσμένης στην «ετοιμότητα» του ατόμου για αλλαγή.

  Η προσπάθεια του ασθενή για αλλαγή και συμμόρφωση με τη φαρμακευτική αγωγή μπορεί να υποστηριχθεί από εξειδικευμένα, ασθενο-κεντρικά προγράμματα φαρμακευτικής συμμόρφωσης. Στόχος των προγραμμάτων αυτών η ενίσχυση των εγγενών κινήτρων για αλλαγή διερευνώντας και διαλύοντας τις αμφιβολίες, η διευκόλυνση, η ενθάρρυνση και η υποστήριξη στη διαδικασία της αλλαγής.

  Patient Behaviour

 • Βήματα κατανόησης συμπεριφοράς

  Στάδιο προ-μελέτης (Precontemplation)

  Χαρακτηριστικά συμπεριφοράς Προτροπή

  Το άτομο δεν σκέφτεται ακόμα την αλλαγή

  Ενθάρρυνση για επαναξιολόγηση της τωρινής συμπεριφοράς

  Ενημέρωση για τα υπέρ και τα κατά της αλλαγής συμπεριφοράς

  Μπορεί να «αρνείται» το πρόβλημα υγείας ή να μην το θεωρεί σοβαρό

  Αντιστέκεται στην πληροφόρηση

  Υπερεκτιμά τα αρνητικά και υποτιμά τα θετικά της αλλαγής

  Το άτομο μπορεί να έχει απογοητευτεί από αποτυχημένες προσπάθειες για αλλαγή στο παρελθόν

  Στάδιο μελέτης (Contemplation)

  Χαρακτηριστικά συμπεριφοράς Προτροπή

  Το άτομο αμφιταλαντεύεται ως προς την αλλαγή

  Προσδιορισμός των εμποδίων και των παρανοήσεων

  Συζήτηση των προβληματισμών

  Διερεύνηση δικτύου υποστήριξης

  Ζυγίζει τα οφέλη και τα εμπόδια της αλλαγής (χρόνος, κόπος, έξοδα, φόβος κ.τ.λ.)

  Στάδιο Προετοιμασίας (Preparation)

  Χαρακτηριστικά συμπεριφοράς Προτροπή

  Το άτομο είναι έτοιμο να πειραματιστεί με μικρές αλλαγές

  Δημιουργία ρεαλιστικών στόχων και ορισμός χρονικού πλαισίου για την αλλαγή

  Παροχή στήριξης, ενίσχυσης, ενθάρρυνσης

  Στάδιο Δράσης (Action)

  Χαρακτηριστικά συμπεριφοράς Προτροπή

  Το άτομο εξασκεί τη νέα συμπεριφορά

  Παροχή στήριξης, ενίσχυσης, ενθάρρυνσης Ενδυνάμωση της πίστης ότι το άτομο μπορεί να ξεπεράσει τα εμπόδια

  Επανάληψη των οφελών της αλλαγής

  Στάδιο Διατήρησης και αποφυγής υποτροπής (Maintenance)

  Χαρακτηριστικά συμπεριφοράς Προτροπή

  Το άτομο προσπαθεί να διατηρήσει τη νέα συμπεριφορά για μεγάλο χρονικό διάστημα

  Παροχή ενθάρρυνσης και υποστήριξης

  Σχεδιασμός υποστηρικτικής παρακολούθησης

  Σχεδιασμός στρατηγικών αντιμετώπισης υποτροπών

Ερώτηση 1: Γνωρίζετε τα ονόματα όλων των φαρμάκων που λαμβάνετε;
Ερώτηση 2: Γνωρίζετε για ποιο λόγο λαμβάνετε κάθε ένα από τα φάρμακά σας;
Ερώτηση 3: Γνωρίζετε το σωστό τρόπο να λαμβάνετε κάθε ένα από τα φάρμακά σας;
Ερώτηση 4: Πιστεύετε ότι χρειάζεστε όλα τα φάρμακα που λαμβάνετε;
Ερώτηση 5: Σας έτυχε ποτέ να καθυστερήσετε να λάβετε τα φάρμακά σας;
Ερώτηση 6: Σας έτυχε ποτέ να ξεχάσετε να λάβετε τα φάρμακά σας;
Ερώτηση 7: Όταν αρχίζετε να νιώθετε καλύτερα, σταματάτε να λαμβάνετε τα φάρμακά σας;
Ερώτηση 8: Όταν νιώθετε ότι τα φάρμακα σας κάνουν να αισθάνεστε χειρότερα, σταματάτε να τα λαμβάνετε;
Πρόοδος