Αρχική / Τελευταία Νέα / Συμμετοχή της PCC HELLAS στην 3η Συνάντηση του Ελληνικού Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας

Συμμετοχή της PCC HELLAS στην 3η Συνάντηση του Ελληνικού Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας

Η PCCHELLAS συμμετείχε στην 3η Συνάντηση του Ελληνικού Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 30-09-2014 και 01-10-2014.

Η διημερίδα αφορά ολόκληρο το φάσμα ψηφιακών εργαλείων, που ενδιαφέρουν σήμερατο σύνολο των Επαγγελμάτων Υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, φαρμακοποιούς, διοικητικούς πληροφορικής κ.ά.), ενώσεις ασθενών, Ερευνητικές ομάδες και Επιχειρηματικούς φορείς, εφ΄ όσον  στοχεύει στην ανάδειξη θεμάτων αιχμής για την ελληνική πραγματικότητα, όπως η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς, η ψηφιοποίηση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων και κατευθυντηρίων οδηγιών και η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών παροχής φροντίδας σε ηλικιωμένους και χρόνιους ασθενείς.

Η παρουσίαση του κ. Γεώργιου Μαζαράκη, Managing Director της εταιρείας, είχε τίτλο «Ολοκληρωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης της φαρμακευτικής αγωγής σε χρόνιους πάσχοντες» και εστίασε στις εφαρμογές του συστήματος mSuite στη διαχείριση των δεδομένων των ηλεκτρονικών φακέλων των ασθενών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνάντηση και το Οικοσύστημα ακολουθήστε το σύνδεσμο http://www.echalliance.com/event/3rd-greek-ehealth-ecosystem-meeting/