Καινοτομία σημαίνει φροντίδα

"Η προσφορά υπηρεσιών φαρμακευτικής συμμόρφωσης σε ασθενείς είναι η κύρια δραστηριότητα και στόχος ανάπτυξης της PCC Hellas. Συνδράμουμε ενεργά στη μεταμόρφωση της υγείας και έτσι αγκαλιάζουμε προκλήσεις και προβλέπουμε τις τάσεις της αγοράς"

Κάνοντας τη διαφορά

Μαζί, ενισχύουμε τη φροντίδα των ασθενών και επιδρούμε θετικά στη ζωή των ανθρώπων καθημερινά.

Προάγοντας την ψηφιακή και κινητή τεχνολογία ως μέσο υποστήριξης των ασθενών.

"Η PCC Hellas ενδυναμώνει τους ασθενείς, τους φροντιστές και τους επαγγελματίες υγείας προκειμένου να μετατοπίσουν τη βάση της περίθαλψης, από τo νοσοκομειακό μοντέλο στο ασθενοκεντρικό, με την παροχή λύσεων που ενσωματώνονται στις κινητές συσκευές τους, το διαδίκτυο και τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων υγείας."

Ποιοι είμαστε

"Η PCC Hellas αποτελείται από μια ομάδα υψηλά καταρτισμένων επαγγελματιών με εμπειρία στη συμμόρφωση των ασθενών, υποστηρίζονται από ένα εξαιρετικά αποδοτικό τηλεφωνικό κέντρο, στελεχωμένο από κλινικούς νευροψυχολόγους και αναγνωρισμένους νοσηλευτές."

"Η ομάδα μας παρέχει υποστηρικτικά προγράμματα ασθενών, που εξασφαλίζουν ότι οι ασθενείς λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή υποστήριξη, προκειμένου να τηρηθούν οι οδηγίες των ιατρών κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους έτσι ώστε να παρέχονται ασφαλείς, συνεχείς και αδιάκοπες υπηρεσίες.

Οι Υπηρεσίες μας

"Δεδομένης της αυξημένης ανάγκης για υπηρεσίες που σχετίζονται με τη συμμόρφωση ασθενών σε παγκόσμιο επίπεδο, η PCC HELLAS, συνδυάζοντας στρατηγικές υποστήριξης με έρευνες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες τους."

Τηλεφωνική Υποστήριξη

"Κάθε τηλεφώνημα είναι για εμάς σημαντικό. Άλλωστε η πρώτη εντύπωση του ασθενούς για το τι σημαίνει υποστήριξη, συχνά σχηματίζεται από ένα τηλεφώνημα."

Νοσηλευτική Υποστήριξη

"H νοσηλευτική υποστήριξη που παρέχει η εταιρεία, περιλαμβάνει όλο το φάσμα των απαιτήσεων: από την εκπαίδευση των ασθενών, μέχρι τη χορήγηση φαρμάκων και τις επισκέψεις αξιολόγησης, και καλύπτει γεωγραφικά το 99% της επικράτειας"

Εκπαίδευση ασθενών

"Επιτυγχάνουμε την ενδυνάμωση των ασθενών, μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών υποστήριξης οι οποίες είναι μοναδικά σχεδιασμένες προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες του ασθενή και της οικογένειάς του."

Διαχείριση Πλάνου Ιατρικής Φροντίδας

"Λαμβάνοντας υπόψη και κατανοώντας τις αλληλεπιδράσεις του ευρύτερου συστήματος υγείας, πραγματοποιούνται οι ανάλογες παρεμβάσεις."

Υποστήριξη Φροντιστών Υγείας

"Η αρωγή και η στήριξη στους φροντιστές υγείας είναι συνεχής, δεδομένης της απαιτητικότητας του ρόλου τους, τόσο συναισθηματικά όσο και σωματικά."

Δεδομένα Προερχόμενα από Πραγματικά Στοιχεία

"Η λήψη των αποφάσεών της εταιρείας, στηρίζεται σε δεδομένα τα οποία προέρχονται από τους ίδιους τους ασθενείς ή το συγγενικό τους περιβάλλον και αποτελούν την πραγματικότητά τους. Υπολογίζουμε αυτά που έχουν πραγματική σημασία και αποτυπώνουμε την άποψη των ασθενών."

Τα Προϊόντα μας

"Η ηλεκτρονική μας πλατφόρμα έχει τη δυνατότητα πλήρους εξατομίκευσης που προσαρμόζεται ειδικά για τη διαχείριση των Προγραμμάτων Υποστήριξης Ασθενών.
Στόχος είναι να κρατά όλους τους συμμετέχοντες ενήμερους και συντονισμένους και να επιτρέπει την παρακολούθηση της προόδου του ασθενούς με διαφάνεια σε πραγματικό χρόνο χάρη στην έγκαιρη υποβολή των αναφορών του ασθενούς.
Η ενίσχυση της επικοινωνίας όλων των εμπλεκόμενων στην παροχή φροντίδας υγείας, όχι μόνο βελτιώνει την εμπειρία του ασθενούς, αλλά παρέχει στους ιατρούς τη δυνατότητα καλύτερης οργάνωσης της θεραπευτικής πορείας του και των παρεχόμενων υπηρεσιών."

iPAX©

"Το iPAX© χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση και τη συμμόρφωση του ασθενούς στη θεραπεία, με απευθείας σύνδεση στο διακομιστή πληροφοριών της PCC Hellas για την άμεση παροχή θεραπευτικών οδηγιών υψίστης σημασίας."

"Ακολουθεί ο ασθενής σας τις υποδείξεις σας για θεραπεία; Θεωρείτε πως η εκπαίδευση του ασθενούς στη λήψη φαρμακευτικής αγωγής είναι μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία; Το iPAX© είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που ενισχύει τη δυνατότητά σας για επικοινωνία αλλά και την παροχή συμβουλών, προκειμένου να καθοδηγήσετε τον ασθενή σας σε αυτό το ιδιαίτερο προσωπικό του θεραπευτικό ταξίδι."

MDStation™

"Το MDStation™ είναι μια επαναστατική τεχνολογία ενδυνάμωσης του «προσωπικού σημείου φροντίδας» και μεταφέρει τη συμμόρφωση στη θεραπεία του ασθενούς σε μια νέα εποχή."

"Κάθε ασθενής που χρειάζεται επανειλημμένα να προβαίνει σε συγκεκριμένες ενέργειες ως μέρος της θεραπείας του, όπως τη λήψη φαρμάκων, την τήρηση διατροφικού προγράμματος και προγράμματος φυσικής άσκησης, τη συχνή διάγνωση, τα check-ups, τις ηλεκτρονικές μετρήσεις του κλπ. τώρα μπορεί να έχει ολόκληρο το πρόγραμμα υπενθύμισης και παρακολούθησης της υγείας του. Κάθε ενέργεια που πραγματοποιεί ο ασθενής, μεταφέρεται απευθείας στην εφαρμογή του ιατρού (iPAX©), προκειμένου ο τελευταίος να συγκεντρώνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη θεραπεία."

Οι Άνθρωποί μας

H PCC HELLAS αποτελείται από μια ομάδα εξειδικευμένων επαγγελματιών με την απαιτούμενη εμπειρία και εκπαίδευση στον τομέα της υποστήριξης, για τη συμμόρφωση στη θεραπεία των ασθενών

Στην PCC Hellas...

"...Πιστεύουμε πως τα δεδομένα πραγματικού χρόνου που συλλέγουμε, αποτελούν ισχυρή απόδειξη της επιτυχίας μας, αποδεικνύοντας ότι τα αποτελέσματα και οι δυνατότητές μας είναι αδιάσειστες."

pcc-img

Έτη Εμπειρίας

14

pcc-img

Ιατροί

3000

pcc-img

Ασθενείς

16.500

pcc-img

Κλήσεις

92.134

pcc-img

Χρήστες Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας

110.134

Πιστοποιήσεις και Βραβεύσεις